Skip to main content

Wat is de werkwijze tijdens een Mesologisch consult?

Voor het consult

Zodra we per e-mail of per telefoon een afspraak hebben gemaakt, wordt deze per e-mail bevestigd en ontvang je naast algemene informatie een intakeformulier en een privacyverklaring. Het formulier kun je digitaal invullen. Het is fijn als je het ingevulde intakeformulier voorafgaand aan het consult retour mailt.

Na het maken van een afspraak krijgt de cliënt een vragenlijst thuis gestuurd. Hierin wordt gevraagd naar de klacht(en), medische voorgeschiedenis, algemene symptomen, etc. Deze vragenlijst vormt reeds een deel anamnese, met als voordeel, dat de patiënt in alle rust thuis verschillende aspecten van de klachten kan overdenken en bovenal nauwgezet de medische voorgeschiedenis kan beschrijven. De vragenlijst vormt de leidraad voor het eerste gesprek.

Mesologisch onderzoek

Anamnese

De vragenlijst wordt besproken en aanvullende vragen worden gesteld, dit zijn systematische vragen naar de klachten, omstandigheden en voorgeschiedenis. Een groot deel is gericht op uitsluitingdiagnostiek, om typerende zaken vast te stellen, die buiten de beroepscompetentie van de mesoloog vallen.
Zo nodig wordt doorverwezen naar een arts of een specialist.

Een mesologische diagnose is niet te vergelijken met een reguliere diagnose. Bij twijfel over de ernst van uw klacht(en), wordt geadviseerd contact op te nemen met uw (huis)arts.

Lichamelijk onderzoek

Gewrichten, wervelkolom, huid, inwendige organen, etc. worden op basis van de huidige toestand en compensaties uit het verleden onderzocht. Dit is een verfijnd manueel (met de handen) en palpatoir onderzoek op het vlak van het bewegingsapparaat en de inwendige organen. De mesoloog is hier jarenlang in geschoold, zowel in het vast stellen van de gezonde beweeglijkheid van structuren als in de niet normale beweeglijkheid.

Pols- en tong diagnostiek

Pols- en tongdiagnostiek volgens geïntegreerde Oosterse geneeskunde (de traditionele Chinese geneeswijzen en de Ayurveda). De pols vertelt ons hoe verschillende orgaansystemen met elkaar samenwerken. De tong weerspiegelt veel van de processen in het maag-darmkanaal.

Electro-Fysiologische Diagnostiek

Een door de Mesologie sterk verbeterde weerstandsmeting van acupunctuurpunten die bij disfunctie veranderingen in meetwaarde laten zien.

Behandelplan

Na het verzamelen van alle informatie wordt de interpretatie uitgebreid met je besproken en volgt er een behandelplan. Hierbij wordt er advies gegeven over voeding en leefgewoonten en wordt aangegeven welke supplementen het meest geschikt zijn (homeopathisch, orthomoleculair, kruiden en andere supplementen) om tijdelijk te gebruiken ter ondersteuning van het herstel.

Na het consult

Na 6 tot 8 weken wordt er een vervolgconsult gepland ter evaluatie van de ingezette therapie. Hierbij vindt wederom een volledig onderzoek plaats om veranderingen te kunnen vaststellen en een eventuele vervolgbehandeling te bepalen.

If it's still in your mind, it is worth taking the risk!
If it's still in your mind, it is worth taking the risk!

~ Quote by Paulo Coelho ~